Şaşılık Ameliyatı Riskleri ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

Şaşılık ameliyatı yaygın olarak yapılan bir ameliyattır. Fakat bu ameliyatın bazı riskleri ve komplikasyonları bulunmaktadır. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi bu cerrahi türünde de, ameliyat sırası ve sonrası bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

Şaşılık Ameliyatı Risk Faktörleri

Diğer her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatında bazı riskleri bulunmaktadır. Eğer şaşılık problemi yaşıyorsanız ve ameliyata girmeyi düşünüyorsanız bu riskleri öğrenmeniz sizin için iyi olacaktır.

  • Karmaşık şaşılık türlerine sahip hastalarda ameliyat sonrası göz uyumu konusunda diğer hastalara oranla daha büyük riskler söz konusudur. Bir veya her iki gözün yoğun ambliyopisi veya yapısal problemleri olan hastalar uyumlu görme kabiliyeti için sınırlı bir potansiyele sahiptir. Göz hizalamasını iyileştirmek ve korumak için gerekli mekanizmalar devreye girmeyebilir. Benzer şekilde, nöro-gelişimsel anomalilere sahip hastalarda şaşılık ameliyatının başarılı olma ihtimali daha düşüktür. Ayrıca 3. Sinir felci gibi daha sıra dışı ve şiddetli şaşılık şekilleri olan hastalar ameliyattan tatmin edici bir sonuç alamayabilirler.
  • Bazı hastalarda ameliyat sonrası diplopi riski oluşabilir.
  • Eğer sklera yapısı inceyse ve dikiş yerleşimini engelliyorsa, skleral delik riski artar. Sklera göz de bulunan beyaz, sert tabakaya verilen addır.
  • Şaşılık cerrahisinde en sık görülen risk (çift görme ile ilgili semptomlar da dahil olmak üzere) ameliyatın kısmen veya tamamen başarısız olmasıdır. Genel olarak, şaşılık ve ilişkili koşulların meydana gelme nedeni ne kadar karmaşık olursa şaşılığı düzeltmek o kadar zor olur. Görme sistemi karmaşık bir yapı olduğu için ve doğrudan beyine bağlı olduğu için sadece ekstraoküler kasların düzeltilmesi ve yeniden konumlandırması şaşılık ile ilgili tüm sorunları çözmeyebilir. Eğer ameliyatta binoküler görüş düzeltilebilir, ek ameliyat gerekme olasılığı az olmaktadır. Fakat ameliyat sonrası binoküler görme problemleri yaşanıyorsa büyük ihtimal ile ek ameliyat gerekir.  Her ameliyatta yapılacak düzeltme hastanın şaşılık türüne bağlı olduğundan ameliyatın sonuçları, yararları ve zararları operasyondan operasyona değişiklik gösterir. Önemli sayıda vakada, ek ameliyatlar gerekmektedir. Hastanın birden fazla ameliyat olma ihtimali %20 ila %25 arasındadır. Ameliyat sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek anestetik problemler, enfeksiyon ve görme kaybı gibi komplikasyonlar çok nadir olarak görülür.
  • Aşırı duyarlılık reaksiyonları, sistemik alerjiler ve astım geçmişi olan hastalarda ameliyat sonrası alerjik reaksiyon riski diğer hastalara oranla daha fazladır.
  • Ameliyat sonrası yabancı cisim granüloması riski vardır. Bu riskin oranı kullanılan dikiş materyali ile ilgilidir.
  • Konjunktival yara yeri titizlikle kapatılmadığında, konjunktival inklüzyon kisti riski artar.
  • Konjonktival korku, cerrahiden sonra kalıcı bir sorundur. Konjonktiva, tipik yarı saydam beyaz görünüme dönmek yerine, özellikle ikinci veya üçüncü ameliyattan sonra kronik olarak hiperemik ve pembe kalabilir. Bu komplikasyon, özellikle rezeksiyon sırasında ortaya çıkar.

Konjonktiva, göz kapaklarının iç tarafını ve sklerayı örten zardır.

Post-operatif enfeksiyon, genellikle ameliyattan sonraki ilk haftayla birlikte ortaya çıkabilir. Çoğu enfeksiyon, cerrahinin yapıldığı bölgede görülür. Ameliyat sonrası enfeksiyonları çok ciddi sorunlardır. Eğer tedavi edilmezse gözün diğer kısımlarına da yayılabilir. Bu konuda hastalar son derece dikkatli olmalı ve herhangi bir şüphe duyduğu taktirde hemen doktoruna danışmalıdır.

Şaşılık ameliyatında da, her ameliyatta olduğu gibi bazı riskler vardır. Yukarıda sıraladığımız riskler genelde en çok olabilen risklerdir. Lakin yetersiz düzeltme dışında ki çoğu risk çok az görülmektedir. Enfeksiyon, kanama, yara riski ve görme kaybı gibi komplikasyonlar çok nadirdir. Özellikle görme kaybı olayı çok ama çok nadir görülebilen bir komplikasyondur.


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Yorum ekle