Şaşılık İçin Tedavi Yöntemleri, Ameliyatsız Tedaviler

Şaşılık hastalığı için birçok farklı tedavi yöntemi vardır. Bu tedavilerin bir kısmı egzersiz programları içerirken bir kısmı ise özel lenslerin kullanımını içerir.

Şaşılık, bir kişinin normal koşullar altında aynı anda iki gözünü hizalayamadığı bir görme sorunudur. Gözlerden biri veya her ikisi de yukarı, aşağı veya yanlara dönebilir. Şaşılık tedavisi için farklı yöntemler vardır. Cerrahi müdahale, gözlük kullanımı, göz terapisi gibi yöntemler ile şaşılık tedavi edilmeye çalışılabilir. Şaşılık tedavileri gözleri düzeltmeye ve binoküler (iki gözlü) görmeyi yeniden düzenlemeye çalışır. Peki şaşılık nasıl geçer, şaşılık tedavileri nelerdir?

Cerrahi Müdahale Olmadan Yapılan Tedaviler

Ortoptik Tedavi:

Ortoptik tedavi, gözlerin uyumlu çalışmasına ve görsel netliğe (hassasiyet) yönelen bir tedavi türüdür. Ortopti, optometrisler tarafından sağlanan göz kasları eğitim prosedürlerinin tıbbi terimidir. Teknik olarak ortopti ve göz terapisi arasında geniş farklar vardır. Ortopti, şaşılığı bir göz kası problemi olarak görür ve tedavi kas gücünü iyileştirmeye yöneliktir. Görme terapisi ise gözlerin nörolojik kontrol sistemine bakar ve böylece bütün görsel sistemi tedavi etmeyi amaçlar. Görme Terapisi, tüm sinir sistemini ve dönüşsel davranışını değiştirerek kalıcı bir iyileşmeye neden olur. Ortopti tedavisi bazı egzersizler ile yapılır. Şaşılık türünüze bağlı olarak kalıcı sonuçlar verebilmektedir. Ortoptisler tarafından verilen egzersiz türlerinin hasta tarafından yapılması ile sonuç veren bir tedavi türüdür. Bu tedavi sayesinde ameliyata gerek kalmadan şaşılık problemi çözülebilir.

Görme Terapisi:

Görme terapisi, göz hareketlerini ve görsel-motor yetersizliklerini düzeltmek için tasarlanmış, denetlenmiş, cerrahi olmayan bir tedavi programıdır. Görme terapisi seansları, beynin kontrol yeteneğini arttırmak için tasarlanmış prosedürler içerir. Tedavinin içeriği şunlardır:

  • Göz hizalaması
  • Göz takımlaması
  • Göz odaklama yeteneğinin geliştirilmesi
  • Görsel işleme/ yönlendirme

Görsel motor dayanıklılığı ve becerileri;  terapötik lensler, prizmalar ve filtreler de dahil olmak üzere, özel bilgisayar programları ve optik cihazlar kullanılarak geliştirilir. Tedavinin son aşamalarında, hastanın yeni edindiği görsel beceriler tekrarlanarak, motor ve bilişsel becerilerle entegrasyon ile otomatikleştirilir. Göz terapisi; ortoptik göz kas eğitim yöntemlerini içerirken, görme ile ilgili göz beyin bağlantılarının (nöroplastisite) eğitilmesi ve rehabilitasyonunu da sağlar. Görme terapisi programlarında, optometristler nörolojik kontrol sistemini düzeltir. Bu nedenle bütün görsel-motor sistemini tedavi ederek ve refleksif davranışı değiştirerek kalıcı bir iyileşme elde ederler. Görme terapisinin klinik ve araştırma gelişmeleri sinirbilimde ki (neuroscience) gelişmelerle yakından ilintilidir.

Diğer Tedavi Yöntemleri

Gözlükler veya kontakt lensler: Özellikle şaşılık erken yaşlarda ortaya çıkmışsa çok komplike tedavilere gerek kalmadan düzeltilebilir. Şaşılık seviyesi çok üst düzey değilse sadece gözlük veya kontakt lens tedavisi ile bu hastalık düzeltilebilir.

Prizma Lensleri: Bu lensler tedavi için özel olarak tasarlanmıştır. Prizma lensi göze giren ışığı değiştirir ve nesneleri görüntüleyebilmek için gözün dönüşüm, hareket gerekliliğini azaltır. Bu tedavi yöntemi ile de şaşılık sorunu çözülebilir.

Ameliyat İle Tedavi

Cerrahi müdahaleler ile, göz çevresindeki kasların uzunluğu veya konumu değiştirilebilir. Böylece hasta düzgün bir görüntü elde eder. Cerrahi müdahaleden sonra, göz koordinasyonunu iyileştirmek ve gözlerin tekrar şaşı hale gelmesini önlemek için görme terapisi yapılır. Ameliyat genellikle son seçenektir. Diğer tedavi yöntemleri denendikten sonra ameliyat önerilir. Tabi, şaşılığın derecesine bağlı olarak doktorunuz size direkt ameliyat yolunu da önerebilir. Eğer direkt ameliyat önerilmişse, büyük ihtimalle diğer tedavi seçenekleri ile tedavi mümkün değildir. Bazı durumlarda tek ameliyat ile şaşılık düzeltilemeyebilir. Ek ameliyat gereken durumlar vardır. Ek ameliyatın gerekli olup olmadığını şaşılığın nedeni belirler. Şaşılık türlerinin farklı nedenleri olabilir.

Kaynaklar


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Yorum ekle