Senil Nükleer Katarakt Oluşum Nedenleri ve Uygulanacak Tedavi Yöntemleri

Katarakt çeşitlerinden olan Senil Nükleer Katarakt, yaşa bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardan biridir. Diğer katarakt çeşitlerine göre bir takım farklılıklar bulunsa da, tedavi yöntemi tekdir ve bu yöntem de yine ameliyat uygulamalarıdır.

Senil Nükleer Katarakt

Katarakt çeşitleri arasında bulunan Senil Nükleer Katarakt, en çok karşılaşılan durumlardan biridir. Gözde miyop gelişimiyle başlayan süreçte daha çok okuma sırasında geçici bir düzelme olabilir. Daha sonraki süreçlerde görme durumu azalırken yoğun bir sarı şeklinde ve daha çok bulutlu olarak görme başlayabilir. Yavaş olarak seyreden Senil Katarakt ile birlikte göz merceği kahverengine dönüşebilir veya sararabilir. Renkler arasında oluşan bu durumlar, ton farklılıklarını ayırt etme konusunda zorlanmalara neden olabilir. Şimdi sizlere Senil Nükleer Katarakt neden olur, Senil Nükleer Katarakt belirtileri ve Senil Nükleer Katarakt tedavisi hakkında detaylı bilgiler aktarıyor olacağız.

Senil Nükleer Katarakt Neden Olur?

50 yaşından sonra kendiliğinden oluşabilen Senil Nükleer Katarakt üç farklı şekilde incelenmektedir. Bunlar nükleer, kortial ve arka subkapsüler şeklindedir. Nükleer katarakt, yaşla birlikte lensin fizyolojik anlamdaki değişmeleriyle ortaya çıkabilir. Yapılacak muayene sonrasında nükleusun lameller yapısının yok olduğu ve kahverengine dönüştüğü görülmektedir. Biyomikroskop üzerinden görülen bu durumlarla beraber hastaya Senil Nükleer Katarakt teşhisi konulabilmektedir.

Katarakt gelişimi yavaş bir şekilde seyreder. Bu yüzden gözdeki değişikliklerin artışına bağlı olarak kataraktın gelişimi de artabilir ve zamanla tek gözde çift görme gibi durumlarla karşılaşılabilir.

En sık görülen Senil Nükleer Katarakt tiplerinden biri de kortikal kataraktlardır. Nükleer kataraktın tam tersi olarak protein kaybına neden olan bu durum, genelde çift taraflı ortaya çıkar. Erken dönemde teşhis edilmesi gerekir ve tedavi edilmediğinde ilerleyen süreç içinde lensteki lamellar ayrışabilir.

Direkt olarak uygulanacak lamba aydınlatmalarında lens içindeki ayrışmalar rahatlıkla görülebilir.

Senil Nükleer Kataraktın son seçeneği ise arka subkapsüler kataraktır. Bu kataraktın oluşum nedenlerine bakıldığında ise radyasyon, steroid kullanımı, diyabet ve yüksek biyopi olduğu söylenebilir. Yarıklıkl lamba ile arka kapsül oparitesinin görüntüsü net bir şekilde alınabilmektedir. Diğer katarakt çeşitlerine göre daha nadir olarak ortaya çıkar.

Senil Nükleer Katarakt Belirtileri

Senil Nükleer Katarakt belirtilerine bakıldığında diğer katarakt türleriyle aynı belirtiler görülebilmektedir. Bu belirtilere bakacak olursak;

  • Çift görme durumu
  • Okumada zamanla güçlük çekme
  • Gece görüş açısından ciddi bozulmalar
  • Görmede azalma
  • Işığa doğru hassasiyet
  • Göz kamaşması durumu
  • Renklerde sararma ya da soluklaşma
  • Gözlük numaralarının sık değişmeye başlaması

Senil Nükleer Katarakt Tedavi Yöntemleri

Katarakt hastalığı teşhisinde bir takım uygulamalar kullanılır. Bunlar görme kesinliği testi uygulaması, gözbebeği büyütülmesi uygulaması, ameliyat öncesi katarakt ölçümleri ve biyomikroskopik muayenelerdir. Tedavi yöntemlerinde ise sadece ameliyat yöntemine başvurulmaktadır. Çünkü kataraktın tüm çeşitlerinin ilaçla tedavisi yoktur.

Uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen katarakt ameliyatı çok kısa bir sürede tamamlanır. Bazı hastalar gözlükle ya da göz damlalarıyla hastalığın geçebileceğini düşünmektedir. Ancak uzmanların açıklamalarına göre böyle bir durum söz konusu değildir. Katarakt tedavisinin tek yöntemi, göz içindeki kataraktlı lensin değiştirilmesidir. Bu değişim saydam göz lensi ile yapılır. Ayrıca katarakt ameliyatının başarı oranı da günümüzde oldukça yüksektir.

Uzman hekim, katarakt hastalığının başladığını söylüyor ve ameliyat için uygun zaman arıyor olabilir. Uygun zaman yıllar sonra da olabilir, görüşmeden birkaç gün sonra da olabilmektedir. Katarakt gündelik yaşamınızı etkilemeye başlıyor ise mutlaka ameliyat sürecinin başlatılması gerekecektir.

Kaynaklar


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Yorum ekle