Miyop Göz Kusurunda Kullanılan Mercek ve Diğer Tedavi Yöntemleri

Miyop, bir göz kusurudur ve günümüzde en çok görülen rahatsızlıklardan biridir. Elbette her rahatsızlıkta olduğu gibi miyopta da kısa sürede etkili sonuçlar alınabilir. Ancak uzman hekimler ilk süreçte gözlük kullanımını önermekte ve sonuç alınamadığında diğer yöntemlere başvurmaktadır.

Miyop Göz Kusuru Nedir?

Günümüzde en fazla karşılaşılan göz kusuru olan miyop, daha çok uzak görmenin gerçekleşemediği bir durumdu. Yüksek derecede olan miyoplarda sadece uzak değil, yakın görme durumu da olumsuz olarak etkilenmektedir. Miyop hastalığının derecelendirilmesi farklı şekillerde yapılırken doğuştan ortaya çıkan, gençlik çağlarında görülen, okul çağında ortaya çıkan ve yetişkinlikte ortaya çıkan miyop olarak adlandırılabilmektedir. Uzağı çok daha bulanık gören bu hastalar, yakını net görmektedir. Aslında bu durum için bir hastalık değildir, lens ve gözlüklerle ortadan kaldırılabilecek bir göz kusurudur. Pek çok kaynakta miyop durumunun bir hastalık olduğu aktarılsa da tamamen odaklanma kusuru olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizlere miyop göz kusuru hangi mercekle düzeltilir ve miyop tedavisinde hangi mercek kullanılır gibi soruların yanıtlarını aktarıyor olacağız.

Miyopta Gözlük Kullanımı ve Kullanılan Mercekler

Miyop göz kusuru, ilerleyen süreçlerde farklı sorunları beraberinde getirebilmektedir. Daha çok kalıtsal olarak ortaya çıkan bu durum, kısa sürede teşhis edilerek gerekli tedavi süreçlerinin başlatılması gerekir. Daha çok büyüme çağında olan hastaların, doktor tavsiyesiyle bu gözlükleri mutlaka kullanmaya devam etmesi önemlidir. Yani miyop tedavisinin ilk ve en önemli süreci gözlük kullanımı olmaktadır.

Bu göz kusurunda, miyop ince kenarlı mercek yerine kalın kenarlı gözlük mercekleri tercih edilmektedir.

Kontak lens ve lazer uygulaması, gözlük kullanımından sonra gelmektedir. Eğer teşhis gecikmişse ve miyop ilerlemişse lazer tedavisine başlanabilir. Ayrıca gözlük kullanmak istemeyen kişiler de bu tür tedavi yöntemlerinden yararlanabilmektedir. Daha net ve sağlıklı bir görüş için mutlaka tercih edilmesi gereken miyop gözlükleri, bu süreçte hastalığın ilerlemesini de engellemektedir. Doktorlar daha çok kalın kenarlı gözlük mercekleri sunarak bu kusurun giderilmesini sağlayabilmektedir.

Miyopta Diğer Tedavi Seçenekleri

Belirttiğimi üzere miyop kusurunun tedavisinin ilk tercihi gözlük kullanımı olmaktadır. Göz hekimleri bu konuda belirli testler yaparak gözün miyoplu olup olmadığını ortaya çıkarır. Ayrıca kullanılacak mercekleri de bu sayede belirlemektedir. Düşük miyoplu kusurlarda eksi 4.30 göz numarası, daha az derecedeki miyoplarda eksi 54.00’a kadar derecelendirilen göz numaraları, yüksek miyopta da eksi 6 ve daha üstündeki göz numaralarında bu gözlükler tercih edilmektedir.

Günümüzde gelişen tedavi seçenekleri arasında lazer tedavisinin de yaygın olduğunu görmekteyiz. Belirttiğimiz üzere gözlük kullanmak istemeyen birçok hasta bulunduğu için lazerle tedavi olmayı çok daha cazip olarak görmektedir. Ancak bu tedavi 18 yaşından önce uygulanamayacağı için yine gözlük kullanmak gerekecektir. Ayrıca çok kısa sürede yapılan lazerli miyop tedavisinde eksi 12’ye kadar olan miyoplar düzeltilebilir.

Intacts yöntemi, miyop göz kusurunda tercih edilen bir diğer seçenektir. Lens ya da gözlük kullanmak istemeyenler için önerilir. Özel bir göz halkasının göze yerleştirilerek miyopun engellenmesi amacıyla kullanılan bu yöntemin amacı, korneayı uygun bir hale getirmektir. Sıklıkla kullanıldığını söyleyemeyiz ancak lens ve gözlüğü tercih etmeyenler için farklı bir alternatiftir, diyebiliriz.

Miyop göz kusurunda kalın kenarlı mercek tercih edildiği için tür olarak diğer ince kenarlı gözlüklerle bu kusuru düzeltmek doğru değildir. Zaten uzman hekimler bu konuda gerekli tedbirleri alarak miyop tedavisinde ilgili süreci başlatır ve göz de kısa sürede düzelebilir. Bu kusuru tamamen ortadan kaldırmak için ise hastalığı ortadan kaldıracak gözlüklerin kullanılması şarttır.

Miyopun Kalıcı Tedavisi Var mıdır?

Miyop kusurunun lazerler tedavi edilmesi sonucunda uzağı görememe şikâyeti olan hastaların kalıcı çözümle elde edebileceğini söyleyebiliriz. Günümüzde çok yüksek bir başarı oranına sahip olan bu tedaviden önce elbette belirttiğimiz gibi gözlük kullanımı gerekecektir. Lazer tedavisinde işlemden sonra ortaya çıkabilecek yan etkiler de oldukça azdır. Bu anlamda gözlük kullanımından sonra sonuç alamayan hastaların lazer tedavisine yönlendirildiğini söyleyebiliriz. Zaten konuyla ilgili yapılacak olan muayeneleri, işlemleri ve gerçekleştirilecek olan tedavi yöntemlerini doktorunuz sizlerle paylaşmayı sürdürecektir.

 

Kaynaklar


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

Yorum ekle