Sol Gözde Yaşanan Ağrının Sebepleri ve Tedavi Yöntemleri

Sol gözde meydana gelen ağrılar genellikle genetik etkenlerden kaynaklı hastalıklardan olabileceği gibi sonradan gelişen faktörler ile de ortaya çıkabilir. Peki bu soruna sebep olan faktörler ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Sol göz Ağrısı

Sol gözde meydana gelen ağrılar genetik faktörler nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi çeşitli görme kusurları ile de alakalı olabilir. Bu ağrıya sebep olan faktörlerin zamanında teşhis ve tedavi edilmesi ilerleyip ciddi sorunlara yol açması önlenebilir. Bu etkenler her zaman için basit yorgunluk kökenli ağrılar olmayabilir. Bazı ciddi görme kusurları ve kronik hastalıklar bu ağrılara sebebiyet verebilir. 

Ağrıların ciddiyeti beraberinde gösterdiği belirtiler ile birlikte değerlendirilmelidir. Şakak tarafına vuran ağrılarla birlikte seyreden semptomlar için farklı tetkikler ile teşhis uygulanmalıdır. Bazı hastalıkların belirtisi olarak bu semptomlara ek olarak mide bulantısı gibi belirtiler de eşlik edebilir. Bu durumda vakit kaybetmeden gerekli tetkiklerin yapılması önemlidir. 

Başın sol tarafında seyreden ağrılar gözün içine vurabilir. Bu durumda ağrının sebebinin araştırılması için detaylı göz muayenesi yeterli olamayacaktır. Bu tetkiklere ek olarak tomografi ve ya emar gibi tetkiklere de başvurulması gerekmektedir. Bu ağrıların sebebi zamanında teşhis ve tedavi edilemezse göz sinirlerinde geri dönülmez ciddi hasarlara yol açabilir. Sinirlerde meydana gelen hasarlar ilerlerse kalıcı görme kayıplarına yol açabilir. 

Sebep Olan Faktörler

Gözlerin üstünde veya şakaklarda seyreden ağrıların sebeplerinin tespit edilmesinde detaylı göz muayenesi yeterli olmayacaktır. Bu nedenle bu tip şikayetleri olan hastalara belirtilerin şiddetine ve seyrine göre uygun tetkikler uzman hekim tarafından uygulanmalıdır. Zira bu belirtiler görme kusurlarından kaynaklanabileceği gibi çeşitli tümörlerin ve sinir kayıplarının belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Bu sebeple bu tip belirtiler yaşayan hastaların bu belirtileri ciddiye almaları ve zaman kaybetmeden bir uzman kontrolünden geçmeleri gerekmektedir. 

Göz sinirlerinde meydana gelen hasarlardan kaynaklanan ağrılar genellikle şakak bölgesinden gözün üst tarafına vurur. Bu ağrıların tedavisi için sebebinin ayrıntılı bir şekilde araştırılıp hasarın boyutunun tespit edilebilmesi ve tedavide kullanılacak yöntemin bu tetkiklerin sonucu doğrultusunda uygulanması gerekmektedir. 

Göze aniden ağrı girmesi ve bu atakların kısa süreli veya dönemsel ağrılar olması sinüzit gibi kronik hastalıklar sebebiyle de ortaya çıkabilir. Bu tip hastalıkların tedavisinde ilaç tedavisi ile durum kontrol altına alınabilir. Bu tip semptomların sebep olduğu ağrılara genellikle mide bulantısı gibi belirtiler de eşlik edebilir. Göz kapağındaki bazı enfeksiyonlar da bu tip kramplara ve ağrılara sebebiyet verebilir. Tek gözde meydana gelen numara artışları da bu tip belirtiler gösterebilir. 

Göz Tembelliği

Göz tembelliği bu tip ağrıların ortaya çıkmasında ve bu şikayetleri taşıyan hastaların karşılaştığı semptomların en sık görülen sebepleri arasındadır. Göz tembelliği genellikle kırma kusuru, şaşılık veya katarakt gibi hastalıkların sonucunda ortaya çıkan ve görme kalitesini doğrudan etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalığın ilerleyen aşamalarında belirtilere mide bulantısı gibi yan faktörler de eşlik edebilir. Bu durumun ihmal edilmemesi ve zamanında tedavi edilmesi göz sinirlerinde kalıcı hasarların oluşmaması için önemlidir. 

Enfeksiyonlar

Enfeksiyonlar steril olmayan ortamlarda üreyen faktörlerdir. Kendini sterilize edebilme kabiliyetine sahip olan göz, hijyen kurallarına yeterince özen gösterilmediği durumlarda enfeksiyon kapabilir. Bu durum her iki gözde de meydana gelebileceği gibi tek gözde de görülebilir. Enfeksiyonlara sebep olan bir diğer etken ise gözün yapısına uygun olmayan veya uygun koşullarda muhafaza edilmeyen veya üretilmeyen kozmetik ürünlerdir. Bu tip ürünlerin kullanımı sonucunda gözün hassas yapısı kolayca deforme olabilir ve bu durum ciddi görme kayıplarına yol açabilir. Gözün yapısına uygun olmayan ilaçlar da enfeksiyon riskine sebep olabilir. 

Görme Bozuklukları

Tek gözde meydana gelmesi muhtemel hastalıkların başında katarakt gelmektedir. Bu sorun gözün önünde bir nevi perde oluşması durumudur. Zamanında tedavi edilmezse göz tembelliği ile sonuçlanabilmekte ve gözün görme yetisini tamamen kaybetmesine sebep olabilmektedir. Bu tip hastalıklar başlangıç aşamasında gözde şiddetli ve batma şeklinde ağrılarla kendini gösterebilir. Hastalar odaklanmakta zorlandığı için zamanla ağrıların şakaklara ve başın bir bölümüne yayıldığı gözlenmektedir. Özellikle gözle uyum sağlamayan, yeterince steril kullanılmayan veya uygun dereceye sahip olmayan kontakt lenslerin kullanımında da bu tip ağrılar baş gösterebilir. 

Tedavi Yöntemleri

Tedavi yönteminin doğru belirlenebilmesi için öncelikle teşhisin doğru uygulanması gerekmektedir. Yanlış teşhis sonucu uygulanacak bir tedavi çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle böyle sorunlarla mücadele eden hastaların kulaktan dolma tedavi yöntemlerine başvurmak yerine bir uzmana görünmelerinde fayda vardır.

Unutulmamalıdır ki bu tip belirtiler her zaman için göz hastalıklarının semptomları olarak ortaya çıkmayabilir. Bazı kronik hastalıkların veya tümörlerin belirtisi olarak da bu tip ağrılar ve semptomlar görülebilir. 

Hastalığın tedavisinde doğru teşhis çok önemlidir. Bu ağrıların büyük bir kısmını göz tembelliği veya göz numarasındaki ani artışların sebep olduğu durumlar oluşturmaktadır. Böyle durumlarda ağrıya odaklı tedavi değil tetikleyen faktöre yönelik tedaviler uygulanmalıdır. Çoğunlukla hastalığın seviyesine uygun olarak gözlük tedavisi veya gerekli görülürse cerrahi müdahale uygulanabilir. 

Kaynaklar


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

Yorum ekle