Astigmat Hastalığı Evreleri ve Hastalığın İlerleyişi

Gözün en önemli görme merkezlerinden biri olan korneadaki şekil bozuklukları astigmat hastalığı olarak karşımıza çıkar. Zamanında teşhis ve tedavi edilmezse keratokonus gibi hastalıklara yerini bırakabilir.

Astigmat

Göz insan vücudunun temel ihtiyacı olan ve yaşam kalitesini tamamen etkileyen görme yetisini karşılayan organdır. Sağlıklı bir yaşam sürebilmenin ve sosyal hayatta yerini koruyabilmenin temeli iyi görebilmekten geçer. Ancak göz sağlığını tehdit eden unsurlara dikkat edilmemesi veya genetik bozukluklar ve kalıtsal hastalıklar bu yetimizin zayıflamasına hatta görme yeteneğimizi tamamen kaybetmemize sebep olabilir. Her yaştaki birey göz problemleri ile karşılaşabilir. Ancak çocuklarda görülen hastalıkları fark edebilmenin yolu ebeveynlerin dikkatinden geçer. 

Gözün görme işlemini doğru şekilde gerçekleştirebilmesi için görevli olan bir çok organizma vardır. Bu materyallerdeki bir bozulma görme kalitesini tamamen etkileyecektir. Göz bir çok tabakadan oluşur. Kabaca görme işlemi gözümüze yansıyan ışığın kırılarak beynin arka merkezindeki görme merkezinde algılanmasıyla meydana gelir. Bu kırılma işleminde en önemli rol oynayan materyal gözün saydam tabakası olarak adlandırılan korneadır. 

Göz problemlerinin geneli korneadan kaynaklıdır. Korneal yapının normalde tam bir küre biçiminde olması gerekmektedir. Ancak çeşitli sebeplerle bu şekilde bazı deformasyonlar meydana gelebilir. En sık görülen deformasyon korneal yapının oval bir biçim almasıdır. Bu durumda ışık doğru kırılamayacağından kişi objeleri bulanık ve yamuk görmeye başlar.  Hastanın görüş mesafesi git gide geriler ve göz numarası artar. 

Astigmatizma Belirtileri

Astigmatizmanın belirtileri genellikle miyopi ile karıştırılabilir. Ancak doğru ayrım yapıldığında miyopi hastasıyla astigmatizma hastasının farklı reaksiyonlar gösterdiği bilinmektedir. En doğru teşhis için detaylı göz muayenesi şarttır. Zamanında tedavi uygulanmazsa hastalığın ilerleme seyri kontrolden çıkabilir. Bu durum görme eyleminin yeterince gerçekleşememesine ve daha götüsü görme yetisinin tamamen kaybolmasına neden olabilir. 

Çocuklarda bu hastalığın teşhisi oldukça zordur. Ancak ilerleyen yaşlarda görmede bir problem olduğunu kişinin anlamasıyla fark edilebilir. Bu sebeple hastalığın ilk aşamalarında teşhisi zorlaşabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için çocukların göz kontrollerine gereken ihtimamın gösterilmesi gerekmektedir. 

Hastalığın en belirgin belirtisi görmedeki bulanıklaşmadır. Bu hastalar genellikle netleme problemi yaşamaktadır ve gözlerini kısarak objeleri inceleme eğilimindedirler. Bunun dışında korneal yapıda ışığın doğru kırılamaması sebebiyle görme merkezine görüntüler eğimli şekilde gelmeye başlar. Bir nevi kişi balık gözü objektif ile dünyayı algılamaya başlar. Bu durum nesnelerin düzlüğünü algılayamama olarak karımıza çıkar. İlerlemiş evrelerde göz numaralarındaki artış ile birlikte kişide baş ağrıları da belirtilere eşlik eder. 

Astigmat İlerlemesi ve Evreleri

Bu hastalığın genetiksel olma ihtimali olmakla birlikte genellikle neden olan faktörler bilgisayar ve televizyon ekranına uzun süre bakma, gözün enfeksiyon kapması veya haddinden fazla yorulması olarak ortaya çıkar. Henüz ilerlememiş evrelerde teşhis edilebildiği zaman numaralı gözlük kullanımıyla kontrol altına alınabilir ve ilerleyişi durdurulabilir. Ancak ilerlemiş vakıalarda alternatif tedavi yöntemlerine başvurulacaktır. 

Zamanında teşhis edilen ve tedavisine başlanan astigmat hastalarında ilerleyişin durdurulması oldukça muhtemeldir. Ancak başlangıç seviyesindeki astigmatizma vakıalarında durumun fark edilmesi biraz güçtür. Özellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan sorunlarda teşhis gecikebilir. Düşük seviyedeki astigmat vakıaları görmeyi çok fazla etkilemeyecektir. Hatta yapılan araştırmalara göre her insanda bir miktar astigmatizma olduğu saptanmıştır. 

Bu hastalıkta kişinin göz numaralarında artış saptanır. Bu numaraların aralıklarına göre de hastalığın evresi belirlenir. Uygulanacak tedavi yöntemleri hastalığın ilerleyiş hızı ve teşhisteki evresi ile doğru orantılıdır. Genellikle başlangıç seviyesindeki hastalarda 0.50 ile 1.00 derece arasında göz numarası belirlenir. Bu seviyedeki astigmat hastalarının endişelenmelerini gerektiren bir durum söz konusu değildir. Çoğu zaman bu evredeki hastalara gözlük tedavisi bile uygulanmaz. 1.00 ve 4.00 derece arasındaki evredeki hastalarda bu hastalık genellikle miyopi veya hipermetropi ile birlikte seyreder. Bu aşamada gözlük tedavisine geçilebilir. 4.00 numara ve üzerindeki hastalar hastalığın son evresini oluşturur. Bu hastaların gözlük kullanımına çok dikkat etmeleri ve gözü yoracak faaliyetlerden kaçınmaları gerekmektedir. 

Kaynaklar


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

Yorum ekle