Astigmat Hakkında Bilinmeyenler ve Tedavi Yöntemleri

Göz yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek için temel ihtiyaçlardan olan görme işleminin gerçekleştiği merkezdir. Görme işlemindeki aksaklıklar gözün katmanlarından bir yada birkaçının işlevini yerine getirememesi sonucunda olur.

Astigmat

İnsanın yaşamını kaliteli bir biçimde sürdürebilmesi için çeşitli ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar arasında en temel olan ihtiyaçlardan biri de görmektir. Bu temel ihtiyacımızı karşılayabilmek için gözümüzün işlevini kusursuz olarak yerine getirebilmesi gerekir. Ancak görme eyleminin gerçekleştiği tabakalardan bir yada birkaçında meydana gelen bozukluklar insanı bu ihtiyacından mahrum edebilir. 

Göz insan vücudunun en sistematik organlarından biridir. Görme eyleminin kusursuz bir biçimde gerçekleşebilmesi için bir çok katmandan oluşur. En genel tanımıyla görme eylemi ışığı gözün saydam tabakası korneada kırılarak retinaya ve oradan da beynin arka kısmındaki görme merkezine yansımasıyla gerçekleşir. 

Günlük hayatta teknolojik cihazlara uzun süre bakmaktan veya gözler fazla yormaktan kaynaklanan çeşitli göz bozuklukları oldukça yaygınlaşmıştır. Ancak özellikle uzun süre miyopi veya hipermetropi sorunlarıyla mücadele eden hastalarda bu duruma ek olarak astigmat adı verilen hastalık gözlemlenebilir. Bu hastalığın sonucunda gözün en önemli tabakalarından biri olan saydam tabaka korneada şekil bozukluğu oluşur. bu durum gözümüze yansıyan ışığın doğru açıyla kırılamamasına ve dolayısıyla görme merkezine yanlış açıyla iletilmesine sebep olur. Korneal tabaka sağlıklı bir gözde tam küre biçimindedir. Ancak astigmat hastalarında bu yapı elips biçimini alacaktır. Bunun sonucunda kişi objeleri bulanık ve eğimli görmeye başlar.  

Astigmatın Belirtileri

Korneada meydana gelen şekil bozukluğu aslında genetik faktörlere dayalı gelişen bir durumdur. Ancak gözü fazla yoracak eylemlerde bulunmak bu hastalığın etkilerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Astigmat ilerlemediği sürece problem teşkil etmez. Hatta yapılan araştırmalar dereceleri farklılık göstermekle birlikte her insanda bir miktar astigmatizma olduğunu göstermektedir. 

Gözlerimizin algıladığı her bulanıklık astigmatizma olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü bulanıklık yanlızca bir belirtisidir ve miyopi veya hipermetrop hastalarında da görülebilir. Bu nedenle bir çok hasta bu durumu diğer göz rahatsızlıkları ile karıştırabilir. Teşhis yalnızca uzman tarafından ayrıntılı göz muayenesinde koyulabilir. 

Özellikle miyop hastalarda astigmatın ortaya çıkma ihtimali çok daha yüksektir. bu nedenle bu hastaların düzenli uzman kontrolünde olmalarında fayda vardır. Her muayenede gözlük numaralarında artış saptanması astigmatın uyarıcısıdır. Bu nedenle hastaların düzenli takipleri ihmal etmemeleri önemlidir. Ayrıca astigmat ile mücadele eden hastalarda ilerlemiş vakıalarda baş ağrısı da diğer belirtilerle birlikte gelişir. Bu hastalığın en önemli belirtisi cisimleri düz algılayamamaktır. Görme merkezine eğimli bir açıyla düşen görüntüde eksen bozuklukları izlenir. Çocuklarda bu durumun fark edilmesi biraz daha zaman alır. Çocukların yazı yazmada güçlük çektikleri gözlemlenmiştir. 

Tedavi Yöntemleri

 Astigmatın tedavi yöntemleri hastalığın ne kadar ilerlediği ile yani göz numarasının büyüklüğüne göre değerlendirilir. Bir çok kişi astigmat olsa da bunu fark etmeyebilir. Düşük dereceli astigmatın fark edilmesi oldukça zordur. Ancak yinede endişe duyan hastaların özelikle de miyop ve hipermetrop hastaların düzenli uzman kontrolleriyle durumu ihmal etmemeleri gerekir. 

Astigmatizma ile karşı karşıya kalan hastaların bir çoğu başlangıç seviyesinde kalır ve ilerleme göstermez. Bu hastaların ilerleyen yaşlarda çeşitli tetikleyicilere maruz kalıp ilerleme gösterme olasılıkları olsa da bu oldukça düşük bir ihtimaldir. 0,50 ile 1,00 derece aralığındaki hastalar başlangıç seviyesinde kabul edilir ve bu hastalara çoğu zaman tedavi uygulanmaz. 

Hastalığın orta evrelerinde göz numarasında 1,00 derece ile 4,00 derece arasında oynama olur. Bu evredeki hastalara gözlük tedavisi uygulanmaktadır. Gözlük kullanımından rahatsız olan hastalara ise uzman hekim tavsiyesi olursa kontakt lens verilebilir. Aynı gözlük gibi bu lenslerde numaralıdır ve tedavinin işe yarayabilmesi için düzenli kullanım şarttır. 4,00 numara ve üzerindeki astigmat vakıaları ise ilerlemiş kabul edilir. bu hastaların hastalıklarının ilerleyişi gözlük ile kontrol edilememeye başlar. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bu hastalara lazer ile tedavi uygulanmaktadır. Çizdirme olarak bilinen bu yöntem bir çok hastada işe yarar. Ancak bu yönteminde yetersiz kaldığı vakıalar olabilir. bu vakıalar için yapılabilecek tek şey kornea naklidir. 

Tedavi Ücretleri

Göz tedavisi günümüzde oldukça gelişmiştir. Bir çok özel hastane ve devlet hastanesinde son teknoloji ile geliştirilen ve uygulanan yöntemler oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Bu hizmetlerin sosyal sağlık sigortalarınca karşılanması ise toplumun her kesiminin faydalanabilmesine olanak sağlamaktadır.

Kullanılacak yöntem uzmanın tavsiyesiyle birlikte hastanın insiyatifine bırakılır. Böylece kendisi için daha konforlu olacak yöntemi hasta kendi belirleyebilmektedir. 

Astigmatizma hastalarının bir çoğu orta segmetteki vakıalardır. Bu hastalara genellikle numaralı gözlük tedavisi uygulanır. Bu gözlükleri belli şartlar altında tamamen devlet karşılar. ancak bazı hastalar düzenli gözlük kullanımına yanaşmadığından alternatif olarak kontakt lens kullanabilirler. Bu lensler yine reçete ile uzman tarafından verilir ve fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişebilir. 6,00 dereceye kadar olan vakıalarda ise lazer ile tedavi uygulanmaktadır. Bu hastaların yaklaşık 3.000 TL ile 7.000 TL arasında bütçe ayırmaları gerekmektedir. 

Kaynaklar


1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Yorum ekle